Loading...

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
  • --SELECT--
  •    Polski
  •    EnglishFundusz PARP

Wsparcie finansowe z PARP na zakup sprzętu i odczynników do wdrożenia Rapid RT PCR w celu rozpropagowania badania i elastycznej obsługi jednostek szpitalnych Wysokość dofinansowania 303 756,54 pln